Klare Inkasso

Klare Inkasso AS er et inkassobyrå som tilbyr boligselskaper forvaltet av boligbyggelag oppfølging og kundeservice overfor andelseiere som ikke betaler felleskostnader. Med høy løsningsgrad igjennom profesjonell håndtering øker vi tryggheten for våre kunder.

Profesjonell oppfølgning

Klare Inkasso tilbyr vi oppfølging av ubetalte regninger på en profesjonell, troverdig og henysynsfull måte. Vi tar oss av alt fra utsendelse av purringer frem til pengene er på boligselskapets konto.

Høy løsningsgrad

Vår kompetanse og erfaring i oppfølging av legalpantekrav sørger for en løsningsgrad på opp mot 100 %. I praksis vil det si at så godt som alle andelseiere gjør opp for seg. 
 

Klare Inkasso har konsesjon som inkassoforetak og driver inkassovirksomhet i samsvar med norsk lov, god inkassoskikk og regler for personvern. Selskapet ble etabler i 2013 under det tidligere navnet Boligbyggelagenes Inkassoforetak (BBL Inkasso).