Rettslig skritt

Hvis kravet fremdeles ikke er innfridd, er neste skritt rettslig pågang. Det finnes flere måter å tvangsinnfordre et krav på: Krav som sikret med pant innfordres som regel ved begjæring om tvangssalg av panteobjektet. Usikrede krav innfordres gjennom begjæring om utleggspant/lønnstrekk. Det påløper gebyr til inkassator når rettslige skritt iverksettes. I tillegg vil det påløpe rettsgebyr til offentlige som kreves dekket av skyldner.