L

Firmanavn

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Rettslig skritt

Hvis kravet fremdeles ikke er innfridd, er neste skritt rettslig pågang. Det finnes flere måter å tvangsinnfordre et krav på: Krav som sikret med pant innfordres som regel ved begjæring om tvangssalg av panteobjektet. Usikrede krav innfordres gjennom begjæring om utleggspant/lønnstrekk. Det påløper gebyr til inkassator når rettslige skritt iverksettes. I tillegg vil det påløpe rettsgebyr til offentlige som kreves dekket av skyldner.

03.09.202013:39 Tore Olsen