4-18 varsel

Vi sender 4-18 varsel for å tydeliggjøre at kravet vil kunne bli tvangsinnfordret i følge lov om tvangsfullbyrdelse § 4-18. Dersom kravet i betalingsoppfordringen fortsatt står udekket etter at fristen er passert, vil neste steg være å forberede saken til rettslige skritt. 4-18 varslet har 14 dagers betalingsfrist.