Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring (BOF) er første steg i inkassoprosessen. Her tydeliggjøres juridiske og økonomiske konsekvenser og rettighetene til den som har mottatt kravet. Brevet henviser til opprinnelige faktura, og gir informasjon om klagemuligheter og konsekvenser av fortsatt unnlatt betaling. Betalingsoppfordringen skal minst ha 14 dager betalingsfrist. Det påløper ytterligere omkostninger for skyldner ved utsendelse av betalingsoppfordringen.